zero-day یک نقص امنیتی که میتواند به سلاحی قوی اما شکننده تبدیل شود

همه‌ی نرم‌افزارها نقص‌هایی دارند. بعضی از آن‌ها نقص‌هایی امنیتی است که با سوءاستفاده از آن‌، نرم افزار به نوعی سلاح تبدیل می‌شود. « zer...

ادامه مطلب