توجه ویژه: ضدویروس شید و امنیت اینترنتی شید، دو محصول و نرم‌افزار مستقل و جدا هستند، به‌طوری‌که امنیت اینترنتی علاوه‌بر امکانات ضدویروس، فابلیت‌ها و امکانات بیشتری دارد؛ بنابراین در صورتی که هیچ‌یک از این‌دو نرم‌افزار روی دستگاه شما نصب نیست، برای استفاده از هرکدام، نیاز به نصب دیگری نیست. و در صورتی که ضدویروس شید روی دستگاه شما نصب است و می‌خواهید امنیت اینترنتی شید را نصب و استفاده کنید، کافی‌ست از قسمت دانلود امنیت اینترنتی را دانلود و نصب کنید تا ضدویروس شما به امنیت اینترنتی تبدیل شود. و اگر ضدویروس شید روی دستگاه شما نصب نیست و می‌خواهید امنیت اینترنتی را نصب و استفاده کنید، کافی‌ست فقط امنیت اینترنتی را از قسمت دانلود ، دانلود کرده و نصب نمایید.

موضوعات پربازدید