ransomware Conti
امنیت و هک همه مطالب

آلوده شدن به باج افزار کنتی چه پیامد‌هایی می‌تواند داشته باشد؟

این صحنه را تصور کنید:‌ سرپرست بخش IT هستید و صبح یک روز کاری می‌بینید که تمام سیستم‌ها از کار افتاده‌اند. روی صفحه نمایش کامپیوتر شما یک پیام آمده است که می‌گوید داده‌های شما آلوده به باج افزار کنتی (Conti) شده‌اند و شما باید مقداری باج به مهاجمین پرداخت کنید تا فایل‌هایی را که کدگذاری

Read More