CryptoJacking چیست و چگونه در مقابل این بدافزار از سرمایه‌های خود محافظت کنیم؟

الکس آرچونداکیس (Alex Archondakis)، عضوی از گروه متخصصان اینترنتی BCS درباره‌ی بدافزار CryptoJacking گزارش می‌دهد. همچنین او توضیح می ...

ادامه مطلب