بدافزار

۲۵ حقیقت جالب در مورد ویروس‌های کامپیوتری که باید بدانید

چند دهه قبل ویروس‌های کامپیوتری بیشتر شبیه یک افسانه بودند تا یک تهدید. اما بعد از گذشت سالیان وضعیت کاملاً دگرگون شده است. این روزها ن...

ادامه مطلب