فیس بوک
امنیت و هک همه مطالب

فیسبوک و احتمال لو رفتن عکس‌هایمان

فیسبوک به وجود یک باگ API اعتراف کرد. اما این موضوع را خوب مدیریت نکرد: سه ماه طول کشید تا موضوع لو رفتن عکس را پذیرفت. کاربران تصور می‌کنند که باگ های فیسبوک تمامی ندارد. فیسبوک جدیدترین شرکتی است که پس از اعتراف به یک باگ API، که باعث افشای عکس‌های خصوصی کاربران شد، لو

Read More