پراکسی

بدافزار جدید ویندوز با ایجاد پراکسی داده‌های مخرب را وارد می‌کند.

تیره‌ای از یک بدافزار جدید سیستم‌های ویندوزی را آلوده می‌کند سر بر آورده است. این بدافزار که با نام SystemBC شناخته می‌شود یک پراکسی رو...

ادامه مطلب