بدافزار قدیمی به مجرمان انتخاب شرورانه‌ی جدیدی می‌دهد: نرم‌افزار باج‌خواهی یا استخراج

یک بدافزار قدیمی دارای قابلیت شرورانه‌ی جدیدی شده است. تروجان راخنی (Trojan-Ransom.Win32.Rakhni) اولین بار در سال 2013 کشف و شناخته شد...

ادامه مطلب