امنیت اینترنت
امنیت و هک همه مطالب

پیش‌بینی افزایش باج افزارها در سال 2021

تا سال 2020 رایانش ابری به‌عنوان تنها یکی از گزینه‌ها برای سازمان‌ها مطرح بود. با پدیدار شدن کووید-19 و چرخش سریع به‌سمت دورکاری، این امر دیگر یک گزینه نیست. بلکه این چرخش باعث ایجاد تغییرات بسیاری در حوزه امنیتی و حملات سایبری در سال 2021 خوهد شد. سال 2020 شامل انتخابات پرالتهاب آمریکا، بحران اقتصادی

Read More