ا پل

 باج افزار BitPaymer با بهره‌گیری از رخنه اپل از دید آنتی ویروس پنهان می‌ماند.

شرکت اپل یک رخنه در نرم افزارهای iCloud و Itunes برای ویندوز را وصله کرده است. این رخنه امنیتی به وسیله بدخواهان مورد استفاده قرار گرفت...

ادامه مطلب