هک رمز عبور

یک هکر پس از هک کردن برنامه‌های ردیابی، راهی برای خاموش کردن موتور خودرو‌ها یافته است.

یک هکر با نفوذ به برنامه‌های ردیابی خودرو توانست موقعیت افراد را شناسایی و رصد کرده و همچنین موتور برخی از خودرو‌ها را در حال حرکت خامو...

ادامه مطلب