نسخه آزمایشی ویندوز 11
نرم افزار همه مطالب

آشنایی با تغییرات ویندوز 11

گرچه ویندوز 11 از لحاظ ظاهری یک تغییر بنیادی نسبت‌به ویندوز 10 دارد اما از نظر ساختار درونی بسیار مشابه یکدیگر هستند. از نظر بصری این 2 ویندوز بسیار متفاوت هستند، اما درعین‌حال تغییرات اساسی و بنیادی با یکدیگر دارند که نسل این 2 را از هم متمایز می‌کند. حالا که ویندوز جدید برای برخی

Read More