حافظه اینتل
امنیت و هک همه مطالب

اینتل و حمله جدید Spoiler

محققان یک حفره جدید شناسایی کرده‌اند که همه چیپ‌های اینتل را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در واقع مشکل از قسمت CPU performance  یا پردازش حدس و گمانی است که برای راندمان بیشتر پردازنده ساخته شده است. این حمله مانند حملات Spectre و Meltdown که در ژانویه 2018 مطرح شدند، از قسمت اجرای حدس و گمانی

Read More