چیپ های اینتل

همه چیپ‌های اینتل در معرض حمله جدید Spoiler قرار دارند: منتظر وصله نباشید.

محققان یک حفره جدید شناسایی کرده‌اند که همه چیپ‌های اینتل را تحت تأثیر قرار می‌دهد .  مشکل از قسمت پردازش حدس و گمانی است که برای راندم...

ادامه مطلب