امکانات امنیتی اینستاگرام

امکانات امنیتی جدید اینستاگرام شروع خوبی است اما کافی نیست

کاربران اینستاگرام به‌زودی به امکاناتی دست پیدا می‌کنند تا با استفاده از آن‌ها از خود در برابر افراد شرور اینترنت محافظت کنند. مطالع...

ادامه مطلب