امکانات امنیتی اینستاگرام

امکانات امنیتی جدید اینستاگرام شروع خوبی است اما کافی نیست

کاربران اینستاگرام به‌زودی به امکاناتی دست پیدا می‌کنند تا با استفاده از آن‌ها از خود در برابر افراد شرور اینترنت محافظت کنند. مطالع...

ادامه مطلب

آسیب‌پذیری‌ در همه اپلیکیشن‌های اینترنتی وجود دارد. تقریبا نیمی از آن‌ها دارای آسیب‌پذیری‌هایی در سطوح عمیق امنیتی هستند.

اطلاعات کاربران توسط نیمی از اپلیکیشن‌ها به خطر می افتد

تحقیقات نشان می دهد تقریباً نیمی از اپلیکیشن‌ها اطلاعات کاربران را به خطر می‌اندازند. علی‌رغم افزایش آگاهی نسبت به امنیت اینترنتی و رخن...

ادامه مطلب