راهنمای ضد ویروس شید

تنظیمات

تنظیمات مربوط به ضد ویروس شید در این صفحه انجام می‌گیرد.

 

دسترسی به صفحه تنظیمات از سه طریق امکان پذیر است:

 

از طریق صفحه اصلی برنامه

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

۲ـ بر روی تنظیمات کلیک نمایید.

از طریق نوار ابزار برنامه

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

۲ـ بر روی آیکون کلیک نمایید.

از طریق منوی اصلی برنامه

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

۲ـ بر روی آیکون کلیک نمایید.

 

[lore_alert_message type=”info”]

با انتخاب “تنظیمات پیش فرض” در صفحه، تنظیمات فعلی به تنظیمات پیش فرض خود ضد ویروس باز می‌گردد.

[/lore_alert_message]

[lore_alert_message type=”info”]

با انتخاب “تنظیمات کلی”، تنظیمات کلی در بازارچه شید باز می‌شود که تنظیمات آن در تمامی محصولات بازارچه شید اعمال خواهد شد.

[/lore_alert_message]