راهنمای ضد بازیاب شید

پاکسازی امن فضای خالی دیسک

امکان دارد که فایل‌های در رایانه بوده باشد که قبلا آن‌ها را پاک کرده باشیم با این کار یک فضای خالی بر روی درایو به وجود می‌آید که در حقیقت خالی نیست. با استفاده از پاکسازی امن فضای خالی احتمال بازیابی فایل‌های حذف شده را هیچ می‌کنیم.

 

صفحه پاکسازی امن فضای خالی دیسک از دو راه قابل دسترسی است:

  • ۱. از طریق نمای اصلی برنامه با انتخاب دکمه  (پاکسازی امن فضای خالی دیسک)

 

 

۲. از طریق فهرست امکانات برنامه در بخش ابزار با انتخاب دکمه (پاکسازی فضای خالی)

 

 

درایو مورد نظر را انتخاب کنید و سپس دکمه (شروع فرایند ضد بازیابی ) را بزنید.

 

  • در نظر داشته باشید که با شروع این فرایند فایل‌های انتخابی برای همیشه حذف شده و هرگز قابل بازیابی نخواهند بود.

 

ضد بازیاب شید