راهنمای ضد بازیاب شید

نمای کلی ضد بازیاب شید

بعد از نصب برنامه، برای راحت‌تر کار کردن با برنامه بهتر است ابتدا با نمای کلی آن آشنا شوید.

ضد بازیاب شید

: این علامت بیانگر فهرست امکانات ضد بازیاب شید است، با کلیک بر روی این دکمه، فهرست امکانات ضد بازیاب نمایش داده می‌شود. (فهرست امکانات در بخش جداگانه‌ای توضیح داده خواهد شد.)

:  علامت اصلی ضد بازیاب شید در برنامه است.

: در صورت مواجه شدن با خطا در ضد بازیاب شید، از طریق سایت شید افزار رایانه هم می‌توانید خطا را گزارش دهید. برای این کار این دکمه را فشار دهید.

: با کلیک این دکمه به بخش تنظیمات ضد بازیاب شید هدایت می‌شوید.

: برای مخفی کردن برنامه است و بعد از انتخاب آن، علامت برنامه فقط بر روی Taskbar نمایش داده می‌شود و با کلیک بر روی آن کل صفحه ضد بازیاب شید، بر روی صفحه ویندوز نمایش داده می‌شود.

:  با انتخاب این دکمه ضد بازیاب شید بسته می‌شود.

:  این علامت بیانگر فهرست امکانات  ضد بازیاب شید است، با کلیک بر روی این دکمه، فهرست امکانات ضد بازیاب نمایش داده می‌شود. (فهرست امکانات در بخش جداگانه‌ای توضیح داده خواهد شد.)

: با کلیک این دکمه به بخش تنظیمات  ضد بازیاب شید هدایت می‌شوید.

: نسخه‌های منتشر شده را نمایش می‌دهد.

: با انتخاب این دکمه به صفحه اصلی (فهرست برنامه‌ها) هدایت می‌شوید.

: این دکمه شما را به صفحه قبلی باز می‌گرداند.