راهنمای ضد ویروس شید

نصب ضد ویروس شید

در این صفحه نصب برنامه انجام می‌گیرد و مراحل آن به ترتیب زیر است:

۱ـ به سایت شید افزار رایانه ( sheedsoft.com ) بروید و دانلود ضد ویروس شید را انتخاب نمایید.   

۲ـ دانلود نصب کننده ضد ویروس شید را انتخاب نمایید.

۳ـ بر روی فایل نصبی دانلود شده با پسوند (.exe) کلیک کنید، صفحه زیر باز خواهد شد. سپس گزینه yes را انتخاب نمایید.   

 

۴ـ قبول توافق‌نامه و شروع نصب را انتخاب کنید.

۵ـ شماره موبایل خود را وارد نمایید. سپس گام بعد را انتخاب کنید.               

۶ـ رمز عبور خود را وارد کنید.

۷ـ ضد ویروس شید را اجرا کن را انتخاب نمایید.