راهنمای امنیت اینترنتی شید

منوی فهرست امکانات امنیت اینترنتی

با انتخاب علامت  به منوی صفحه «فهرست امکانات» امنیت اینترنتی شید هدایت می‌شوید.

در این‌‌جا، بخش‌های مختلف مانند به‌روزرسانی، اسکن دستی  و ابزار و … نمایش داده شده‌اند. همه امکانات برنامه از این صفحه قابل دسترسی است.

با انتخاب هر بخش از فهرست امکانات می‌توانید به هر قسمت از برنامه دسترسی پیدا کنید.