راهنمای ضد ویروس شید

محافظت در لحظه از رایانه

این قسمت از برنامه، از رایانه شما در لحظه محافظت می کند، یعنی هر فایل و یا درایو جدیدی که در لحظه به سیستم شما وارد می شود را شناسایی می کند تا در صورت نیاز آن را اسکن کند و  فایل های آلوده آن را پاک کند، قرنطینه کند و یا جز استثنائات قرار دهد.

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست کنید و گزینه اسکن در لحظه را انتخاب کنید.

۲ـ مدت زمان خاموش شدن اسکن در لحظه را انتخاب کنید، تا اسکن در لحظه غیر فعال شود.

۳ـ برای روشن کردن اسکن در لحظه کافی است، مجدد دکمه اسکن در لحظه را انتخاب کنید، سپس گزینه روشن کن را انتخاب کنید، تا محافظت روشن شود.

هنگام نصب ضد ویروس شید، در حالت پیش فرض اسکن در لحظه روشن خواهد بود.

اگر اسکن در لحظه خاموش باشد، در صفحه اصلی ضدویروس شید، بالای صفحه ، علامت   نمایش داده خواهد شد.