راهنمای امنیت اینترنتی شید

لیست استثنائات

یکی از پیشنهاداتی که امنیت اینترنتی هنگام یافتن فایل آلوده در سیستم به شما می‌دهد، اضافه کردن فایل به استثنائات است. با اضافه کردن فایل به اسثتنائات، امنیت اینترنتی دیگر آن را به عنوان فایل آلوده شناسایی نخواهد کرد. پس در صورت اضافه کردن به استثنائات شما می‌بایست مطمئن باشید که این فایل به سیستم شما ضرر نخواهد رساند، در غیر این صورت عواقب آن به عهده خودتان خواهد بود.

اضافه کردن فایل به استثنائات از دو طریق زیر امکان‌پذیر است :

روش اول: از طریق انتخاب فایل(کلیک کنید)

روش دوم: از طریق فایل آلوده(کلیک کنید)

 

روش اول: از طریق انتخاب فایل

۱ـ بر روی آیکون امنیت اینترنتی کلیک راست کنید و گزینه امنیت اینترنتی شید را انتخاب کنید.

۲ـ گزینه استثنائات را انتخاب نمایید.

3- گزینه انتخاب فایل را انتخاب کنید ، سپس فایلی که میخواهید به لیست استثنائات اضافه کنید را انتخاب کنید.

4- برای حذف استثنائات انتخاب شده، میتوانید آیکون  را انتخاب نمایید.

5-فایل را از استثنائات خارج کن را انتخاب نمایید.

 

 

روش دوم: از طریق فایل آلوده

پس از شناسایی فایل آلوده، در صفحه فایل های آلوده با انتخاب آیکون  میتوانید فایل را به لیست استثنائات اضافه نمایید.