راهنمای ضد ویروس شید

قرنطینه فایل آلوده

بعد از انجام اسکن، در صورت یافتن فایل‌های آلوده، ضد ویروس شید پیشنهاد پاک کردن، قرنطینه کردن و به استثنائات اضافه کردن فایل‌های آلوده را به شما می‌دهد. اگر تمایل به پاک کردن بعضی از فایل‌های یافت شده را ندارید، می‌توانید آن را قرنطینه کنید. در قرنطینه فایل مورد نظر، از محل فعلی خود برداشته می‌شود و به جای دیگری انتقال می‌یابد و دیگر برای سیستم خطرناک نخواهد بود.

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

۲ـ قرنطینه را انتخاب نمایید.

لازم به ذکر است که می‌توانید با خواست خودتان، فایل قرنطینه شده را بازیابی کرده و به حالت قبل برگردانید. با بازیابی فایل قرنطینه شده این فایل به استثنائات اضافه می‌شود و دیگر اسکن نخواهد شد و هم‌چنین به آدرس قبلی برگردانده خواهد شد، ولی مسئولیت این کار به عهده خودتان خواهد بود. ضد ویروس فایل آلوده رو شناسایی کرده بود و با اینکار دیگر فایل آلوده شناخته نخواهد شد و ممکن است به سیستم‌تان آسیب وارد کند.

می‌توان فایل قرنطینه شده را در همین صفحه پاک کرد.