راهنمای ضد ویروس شید

قرنطینه فایل آلوده

بعد از انجام اسکن، در صورت یافتن فایل‌های آلوده، ضد ویروس شید پیشنهاد پاک کردن، قرنطینه کردن و به استثنائات اضافه کردن فایل‌های آلوده را به شما می‌دهد.

اگر تمایل به پاک کردن بعضی از فایل‌های یافت شده را ندارید، می‌توانید آن را قرنطینه کنید. در قرنطینه فایل مورد نظر، از محل فعلی خود برداشته می‌شود و به لیست قرنطینه انتقال می‌یابد و دیگر برای سیستم خطرناک نخواهد بود.

1-پس از شناسایی فایل آلوده در صفحه فایل های آلوده با انتخاب آیکون  میتوانید فایل را به لیست قرنطینه اضافه کنید.

2-برای مشاهده لیست قرنطینه، در صفحه اصلی گزینه قرنطینه را انتخاب کنید.

3-در اینجا فایل آلوده را مشاهده خواهید کرد.

  • برای بازیابی فایل قرنطینه شده میتوانید آیکون را انتخاب نمایید، با انجام اینکار فایل به لیست استثنائات اضافه می‌شود و دیگر اسکن بر روی این فایل انجام نخواهد شد ، مسئولیت این کار به عهده خودتان خواهد بود چون دیگر فایل به عنوان آلودگی شناخته نمی شود و ممکن است به سیستم‌تان آسیب وارد کند.

 

  • برای حذف فایل قرنطینه شده، میتوانید آیکون را انتخاب نمایید.