راهنمای بازارچه شید

فهرست امکانات بازارچه شید

با انتخاب آیکون   به منوی صفحه فهرست امکانات  بازارچه شید هدایت می‌شوید.

در این‌‌جا، بخش‌های مختلف مانند مدیریت برنامه های شید، حساب کاربری شید، ابزار و… نمایش داده شده‌اند. همه امکانات برنامه از این صفحه قابل دسترسی است.

با انتخاب هر بخش از فهرست امکانات میتوانید به هر قسمت از برنامه دسترسی پیدا کنید.