راهنمای بازارچه شید

فهرست امکانات بازارچه شید

با انتخاب علامت  در بالای صفحه سمت راست، به صفحه فهرست امکانات بازارچه شید هدایت می‌شوید. در این صفحه می‌توان به همه امکانات طراحی شده برای نرم افزار دسترسی پیدا کرد و به صفحات دیگر برنامه هدایت شد.