راهنمای ضد ویروس شید

فهرست امکانات

با انتخاب علامت    به منوی صفحه فهرست امکانات ضد ویروس شید هدایت می‌شوید.

در این‌‌جا، بخش‌های مختلف مانند تنظیمات بروزرسانی، اسکن و.. نمایش داده شده‌اند. همه امکانات برنامه از این صفحه قابل دسترسی است.

با انتخاب اسکرول در سمت چپ صفحه، می‌توانید به بقیه قسمت‌های صفحه دسترسی پیدا کنید.