راهنمای امنیت اینترنتی شید

فعال سازی محافظت وب نصب شده بر روی مرورگر ها

نحوه فعال سازی محافظت وب نصب شده بر روی مرورگر های مختلف

در صورت غیرفعال شدن محافظت وب نصب شده بر روی مرورگر ها مراحل زیر را انجام دهید:

 

فعالسازی در مرورگر chrome :

1-مرورگر Chrome را باز کنید.

2-در بالای صفحه بر روی آیکون سه نقطه کلیک کنید.

3-در کادر باز شده بر روی گزینه more tools کلیک کرده و گزینه extention را انتخاب نمائید.

4-افزونه امنیت اینترنتی شید را به صورت غیرفعال مشاهده میکنید.

5-در پایین کادر افزونه بر روی زبانه کمرنگ‌ کلیک کرده و آنرا فعال کنید .

6-زبانه به صورت آبی رنگ نمایش داده میشود و افزونه شید فعال میشود.

7- در بالای صفحه سمت راست بر روی آیکن افزونه شید کلیک نمایید، مشاهده میکنید که افزونه شید با همه امکانات فعالسازی شده است.

فعالسازی در مرورگر edge

1-مرورگر edge را باز کنید.

2-در بالای صفحه بر روی آیکون سه نقطه کلیک کرده و گزینه Extention  را انتخاب نمائید.

3- در کادر باز شده گزینه manage extention را انتخاب نمائید.

4- افزونه امنیت اینترنتی شید را به صورت غیرفعال مشاهده میکنید.

 

5- در پایین کادر افزونه بر روی زبانه کمرنگ‌ کلیک کرده و آنرا فعال کنید .

6- زبانه به صورت آبی رنگ نمایش داده میشود و افزونه شید فعال میشود.

7- در بالای صفحه سمت راست بر روی آیکن افزونه شید کلیک نمایید، مشاهده میکنید که افزونه شید با همه امکانات فعالسازی شده است.

فعالسازی در مرورگرfirefox

1- مرورگر Firefox را باز کنید.

2- در بالای صفحه بر روی آیکون Extentions کلیک کنید.

3- در صفحه باز شده از سمت چپ بر روی گزینه Extentions کلیک کنید.

4- افزونه امنیت اینترنتی شید را به صورت غیرفعال مشاهده میکنید.

5-در پایین کادر افزونه بر روی زبانه کمرنگ‌ کلیک کرده و آنرا فعال کنید .

6-زبانه به صورت آبی رنگ نمایش داده میشود و افزونه شید فعال میشود.

7- در بالای صفحه سمت راست بر روی آیکن افزونه شید کلیک نمایید، مشاهده میکنید که افزونه شید با همه امکانات فعالسازی شده است.