راهنمای ضد ویروس شید

سامانه ضد سرقت

این قسمت از برنامه به صورت محرمانه موقعیت‌های مکانی رایانه شما را برای مرکز ضد سرقت شید اعلام می‌کند و در صورت سرقت یا گم شدن رایانه شما، با مراجعه به  “سامانه ضد سرقت در وب”رایانه خود را اعلام سرقت کنید.

مراحل کار با قسمت اعلام سرقت در برنامه به ترتیب زیر است:

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

۲ـ بر روی آیکون کلیک نمایید.

۳ـ سامانه ضد سرقت را انتخاب نمایید.

به صورت پیش فرض سامانه ضد سرقت در هنگام نصب فعال خواهد بود.

۴ـ برای غیر فعال کردن ضد سرقت دکمه محافظت در برابر سرقت را خاموش کن را کلیک کنید.