راهنمای ضد بازیاب شید

فرآیند ضد بازیابی در درایو غیر قابل دسترسی

ممکن است به دلایل مختلفی دسترسی به درایوها برای برنامه ضد بازیاب شید امکان‌پذیر نباشد، و ضد بازیاب شید نتواند فرآیند ضد بازیابی را روی آن‌ها انجام دهد. در صورت بروز این حالت معمولاً یا درایو مورد نظر شما توسط برنامه‌ای (مثلاً بیت‌لاکر در ویندوز) رمزگذاری شده است، که طبیعتاً با غیرفعال کردن رمزگذاری مشکل ضد بازیاب نیز حل خواهد شد، یا اینکه در هر حال برنامه‌ی دیگری و به دلایل دیگری دسترسی به درایو را مسدود کرده است، که در این حالت نیز باید برنامه‌ی مورد نظر را یافته و آن را از نصب خارج یا غیر فعال کنید تا بتوانید فرآیند ضد بازیابی را روی آن درایو انجام دهید.