راهنمای امنیت اینترنتی شید

صفحات خطرناک و فیشینگ مسدود شده

اگر محتوایی که می‌خواهید ببینید خطرناک یا فریب‌کار باشد، هشداری خواهید دید. این سایت‌ها، اغلب سایت‌های «فیشینگ» یا «بدافزار» نامیده می‌شوند.

سایت پیشِ رو حاوی بدافزار است: سایتی که می‌خواهید از آن بازدید کنید ممکن است سعی کند نرم‌افزاری بد یا به عبارتی «بدافزار» در رایانه‌تان نصب کند.

سایت پیشِ رو فریب‌کار است: سایتی که می‌خواهید بازدید کنید شاید یک سایت رمزگیری باشد.

سایت مشکوک: سایتی که می‌خواهید بازدید کنید مشکوک به‌نظر می‌رسد و شاید امن نباشد.

سایت پیشِ رو حاوی برنامه‌های مضر است: سایتی که می‌خواهید بازدید کنید ممکن است سعی کند شما را برای نصب برنامه‌هایی فریب دهد که باعث مشکلاتی در مرور آنلاین شما می‌شوند.

این صفحه در تلاش است متن‌هایی را از منابع تأییدنشده بارگیری کند: سایتی که می‌خواهید بازدید کنید ایمن نیست.

مهم: با احتیاط بارگیری کنید. بعضی از سایت‌ها تلاش می‌کنند با اعلام اینکه ویروس دارید، با حیله شما را وادار به بارگیری نرم‌افزار مضر کنند. مراقب باشید نرم‌افزارهای مضر را بارگیری نکنید.