راهنمای خطاهای برنامه

راهنمای خطا: خطایی در حذف برنامه رخ داد

این خطا نمایانگر بروز مشکل در هنگام حذف برنامه‌ی بازارچه شید است. با استفاده از روش زیر می‌توانید مشکل را حل کنید.

۱. با استفاده از ابزار حذف کننده‌ی شید (راهنما)، تمامی محصولات شید را حذف کنید.

۲. سیستم را راه‌اندازی مجدد (ریستارت) کنید