راهنمای بازارچه شید

آشنایی اولیه با بازارچه‌ی شید

فهرست برنامه‌ها در حقیقت همان صفحه اصلی بازارچه شید می‌باشد. در این صفحه فهرستی از تمام برنامه‌های شید قابل مشاهده خواهد بود.

بازارچه شید

در صفحه اصلی، تمام برنامه‌های شید را با جزئیات آن می‌توان مشاهده کرد. جزئیاتی مانند: توضیحاتی در مورد خود برنامه و نحوه عملکرد آن، نسخه، ویژگی‌های برنامه، آیا برنامه نصب شده است یا خیر، برنامه فعال هست یا خیر و….

علامت‌های موجود در این صفحه از قرار زیر است:

: این قسمت تعداد برنامه‌های موجود در صفحه اصلی را به صورت عدد نمایش می‌دهد.

۱. (فعال‌سازی) : برای استفاده از قسمت‌های مختلف ضد ویروس شید، می‌بایست آن را فعال کنید. با این گزینه، به صفحه فعال‌سازی می‌روید و برنامه را فعال می‌کنید.

۲.  (اجرای برنامه) : با انتخاب این دکمه ضد ویروس شید باز می‌شود.

۳.  (حذف برنامه) : برنامه ضد ویروس شید، از روی سیستم شما پاک خواهد شد و فقط در خود بازارچه شید قابل نمایش خواهد بود و در این صورت برای نصب دوباره آن باید آن را دانلود کنید.

۴.  (جزئیات) : جزئیات هر برنامه در صفحه جدیدی نمایش داده می‌شود. جزئیات ضد ویروس شید شامل ویژگی‌ها، نسخه، وضعیت برنامه بر روی سیستم جاری و .. است.

شکل زیر نمایانگر حالت‌های مختلف ضد ویروس شید قبل از نصب برنامه تا مرحله فعال‌سازی را در بازارچه شید نمایش می‌دهد.

مرحله ۱. در این قسمت، برنامه هنوز نصب نشده است و با انتخاب دانلود و نصب، برنامه دانلود و سپس نصب خواهد شد.

بازارچه شید

مرحله۲. در این قسمت، برنامه نصب شده ولی هنوز فعال نشده است.

بازارچه شید

مرحله ۳. در این قسمت، برنامه فعال شده است و تمام امکانات آن قابل استفاده است.

بازارچه شید