راهنمای ضد ویروس شید

تنظیمات

تنظیمات مربوط به ضد ویروس شید در این صفحه انجام می‌گیرد.

دسترسی به صفحه تنظیمات از سه طریق امکان پذیر است:

روش اول: از طریق صفحه اصلی برنامه(کلیک کنید)

روش دوم: از طریق نوار ابزار برنامه(کلیک کنید)

روش سوم: از طریق منوی اصلی برنامه(کلیک کنید)

روش اول: از طریق صفحه اصلی برنامه

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

۲ـ بر روی گزینه تنظیمات کلیک نمایید.

 

 

روش دوم: از طریق نوار ابزار برنامه

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

 

 

 

 

۲ـ بر روی آیکون  کلیک نمایید.

 

 

روش سوم: از طریق منوی اصلی برنامه

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و گزینه ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

 

 

۲ـ بر روی آیکون   کلیک نمایید.

 

3- در منوی ابزار بر روی گزینه تنظیمات برنامه کلیک نمایید.

 

با انتخاب تنظیمات پیش فرض در صفحه، تنظیمات فعلی به تنظیمات پیش فرض خود ضد ویروس باز می‌گردد.

 

 

با انتخاب تنظیمات کلی، تنظیمات کلی در بازارچه شید باز می‌شود که تنظیمات آن در تمامی محصولات بازارچه شید اعمال خواهد شد.