راهنمای ضد ویروس شید

تنظیمات

تنظیمات مربوط به ضد ویروس شید در این صفحه انجام می‌گیرد.

دسترسی به صفحه تنظیمات از سه طریق امکان پذیر است:

از طریق صفحه اصلی برنامه

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

۲ـ بر روی تنظیمات کلیک نمایید.

از طریق نوار ابزار برنامه

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

۲ـ بر روی آیکون کلیک نمایید.

از طریق منوی اصلی برنامه

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

۲ـ بر روی آیکون کلیک نمایید.

با انتخاب “تنظیمات پیش فرض” در صفحه، تنظیمات فعلی به تنظیمات پیش فرض خود ضد ویروس باز می‌گردد.

با انتخاب “تنظیمات کلی”، تنظیمات کلی در بازارچه شید باز می‌شود که تنظیمات آن در تمامی محصولات بازارچه شید اعمال خواهد شد.