راهنمای ضد بازیاب شید

تنظیمات ضد بازیاب شید

صفحه تنظیمات از دو راه قابل دسترسی است:

  • ۱. از طریق نمای اصلی برنامه با انتخاب دکمه

 

 

۲. از طریق فهرست امکانات برنامه در بخش ابزار با انتخاب دکمه

 

 

 

در این صفحه تنظیمات انجام بازیابی با دقت بالا و انجام بازیابی در پس زمینه قرار دارد که با روشن کردن دکمه فعال می‌گردد.

 

ضد بازیاب شید