راهنمای امنیت اینترنتی شید

تنظیمات امنیت اینترنتی

تنظیمات مربوط به امنیت اینترنتی شید در این صفحه انجام می‌گیرد:

1. بر روی آیکون امنیت اینترنتی کلیک راست کنید و سپس گزینه امنیت اینترنتی شید را انتخاب نمایید.

2. گزینه تنظیمات را انتخاب کنید.

در صفحه تنظیمات می‌توانید به تنظیماتی در رابطه با اسکن، دیوار آتش و به‌روزرسانی دسترسی داشته باشید. همچنین با انتخاب هر پنجره می‌توانید به تنظیمات مورد نظر همان قسمت دسترسی پیدا کنید.

  • با انتخاب «تنظیمات کلی»، تنظیمات کلی در بازارچه شید باز می‌شود که تنظیمات آن در تمامی محصولات بازارچه شید اعمال خواهد شد.
  • با انتخاب «تنظیمات پیش فرض» در صفحه، تنظیمات فعلی به تنظیمات پیش‌فرض خود امنیت اینترنتی باز می‌گردد.