راهنمای ضد ویروس شید

تاریخچه اسکن

لیست تمام اسکن‌هایی که تا به حال توسط ضدویروس شید انجام شده است، از طریق تاریخچه اسکن قابل مشاهده خواهد بود. در تاریخچه اسکن می‌توانید جزئیات اسکن‌های انجام شده مانند تعداد فایل‌‌‌ها و فولدرهای اسکن شده، تاریخٰ، مدت زمان و نوع اسکن انجام شده و هم‌چنین جزئیات فایل‌های آلوده یافت شده در آن اسکن را مشاهده نمایید.

از دو طریق می‌توان به تاریخچه اسکن دسترسی داشت:

از طریق صفحه اصلی اسکن

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

آنتی ویروس شید

۲ـ اسکن را انتخاب نمایید.

۳ـ تاریخچه اسکن را انتخاب نمایید.

از طریق فهرست امکانات

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست نمایید و ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

۲ـ بر روی آیکون کلیک نمایید.