راهنمای ضد ویروس شید

اسکن کامل

در این نوع اسکن، تمامی فایل‌های سیستم بررسی و اسکن می‌شوند.

۱ـ بر روی آیکون ضد ویروس کلیک راست کنید  وگزینه ضد ویروس شید را انتخاب کنید.

 

۲ـگزینه اسکن دستی را انتخاب کنید.

۳ـ گزینه شروع اسکن کامل را انتخاب کنید.

۴ـ با انتخاب شروع اسکن کامل به صفحه اسکن کامل هدایت می‌شوید. در صورتی که اسکن کامل برای بار اول اتفاق افتاده باشد، ممکن است اسکن مدت زمان بیشتری را به خود اختصاص دهد.

5- درپایان، اگر فایل آلوده‌ای یافت شود، پیغامی مبنی بر یافتن فایلی آلوده در پایین صفحه کامپیوترتان نمایش داده خواهد شد، و با انتخاب گزینه مشاهده آلودگی های یافت شده  میتوانید، صفحه فایل‌های آلوده  را مشاهده نمایید.

6- در صفحه فایل‌های آلوده، با حرکت موس بر روی هر فایل، امکاناتی مانند حذف، قرنطینه کردن و اضافه کردن به استثنائات نمایش داده می‌شود.

 

همچنین شناسایی فایل‌های آلوده از طریق پیام اعلان هم به کاربر اعلام خواهد شد. با انتخاب “مشاهده جزئیات ” به صفحه فایل‌های آلوده هدایت می‌شوید و جزئیات آلودگی یافت شده را آنجا مشاهده خواهید کرد.