راهنمای ضد ویروس شید

ارتقا برنامه

ضد ویروس شید ممکن است نسخه جدیدی برای برنامه ارائه دهد. در این حالت اگر برنامه نصب باشد و به اینترنت متصل باشید برنامه ضد ویروس شما به صورت خودکار ارتقا می‌یابد و پس از اتمام آن، در نوتیفیکشین برنامه، پیغام ارتقا به شما نمایش داده می‌شود. هم‌چنین پیغام ارتقای برنامه در بازارچه شید در قسمت صندوق پیغام‌ها نمایش داده می‌شود.