راهنمای امنیت اینترنتی شید

ارتقاء برنامه

امنیت اینترنتی شید ممکن است نسخه جدیدی برای برنامه ارائه دهد. در این حالت اگر برنامه نصب باشد و به اینترنت متصل باشید برنامه امنیت اینترنتی شما به صورت خودکار ارتقا می‌یابد و پس از اتمام آن، در نوتیفیکشین برنامه، پیغام ارتقا به شما نمایش داده می‌شود. هم‌چنین پیغام ارتقای برنامه در بازارچه شید در قسمت صندوق پیغام‌ها نمایش داده می‌شود.