راهنمای ضد ویروس شید

اجزای کلی ضد ویروس شید

بعد از نصب برنامه، برای راحت‌تر کار کردن با برنامه بهتر است ابتدا با نمای کلی آن آشنا شوید.

در زیر اجزای برنامه ضد ویروس را به ترتیب از سمت چپ توضیح داده‌ایم.

: با کلیک کردن بر روی این دکمه ، ضد ویروس شید بطور کامل بسته نخواهد شد، بلکه در قسمت Taskbar سیستم، (سمت راست پایین صفحه) آیکونی آز آن قابل مشاهده است. در این حالت ضد ویروس شید هم‌چنان به انجام کارهایی مانند اسکن درلحظه، اسکن در حال انجام ، شناسایی ویروس‌های جدید و بروزرسانی ضد ویروس و… ادامه خواهد داد.

: برای عدم نمایش برنامه بر روی صفحه سیستم است و با کلیک بر روی این گزینه ، علامت برنامه فقط بر روی قسمت Taskbar سیستم نمایش داده می‌شود و با کلیک کردن بر روی آن صفحه ضد ویروس شید، بر روی صفحه ویندوز نمایش داده می‌شود.

: در صورت مواجه شدن با خطا در ضد ویروس شید، با کلیک بر روی این گزینه ، می‌توانید از طریق سایت شید افزار رایانه خطا را گزارش دهید.

: هشدار می‌دهد که تا به حال اسکن کامل را انجام نداده اید.

: نسخه کنونی ویروس یاب شما را اعلام می‌کند.

: فعال نبودن ضد ویروس شید را نمایش می‌دهد، با کلیک بر روی این گزینه ، به صفحه بازارچه شید برای فعالسازی ضدویروس شید هدایت می‌شوید.

: بیانگر ورود به صفحه کاربری است، با کلیک بر روی این گزینه ، به صفحه “ورود به حساب کاربری” در برنامه ضد ویروس شید هدایت می‌شوید.

: بیانگر منوی اصلی ضد ویروس شید (فهرست امکانات ) است، با کلیک بر روی این گزینه ، فهرست امکانات ضد ویروس نمایش داده می‌شود.

: آیکون اصلی ضد ویروس شید در برنامه است.

: بیانگر پروفایل کاربری است، که با کلیک بر روی این گزینه، بازارچه شید باز شده و صفحه پروفایل کاربری شما نمایش داده می‌شود.

: برای بازگشتن به صفحه قبلی در برنامه استفاده میشود.

 : به صفحه اصلی ضد ویروس شید هدایت می‌شوید.

 

راهنمای ابزار (Tooltip) :

یک پیام کوتاه تشریحی است که پس از قرار گرفتن موس بر روی یک علامت توسط کاربر، برای مدت زمان بسیار محدودی نمایش داده می‌شود. این نوع پیام برای ارائه اطلاعات مفید و تشریح عملکرد دکمه‌های نوار ابزار، نوار عنوان و سایر قسمت‌های برنامه مانند آیکون‌ها و لینک‌ها، استفاده می‌گردد.

منوی برنامه در هنگام بسته بودن برنامه:

زمانی که برنامه ضد ویروس شید را بصورت کامل بسته باشید ، در گوشه سمت راست صفحه اصلی ویندوز، بر روی گزینه فلش به سمت بالا انتخابکنید ، در کنار سایر آیکون‌های برنامه‌های ویندوز، آیکونی از ضد ویروس شید هم قرار دارد که با کلیک راست بر روی آیکون ضد ویروس، منوی برنامه باز خواهد شد و تعدادی امکانات اصلی برنامه دراین قسمت قابل دسترسی است.