دسته بندی نشده

محافظت فایل ها چیست؟

محافظت فایل ها جهت امنیت و جلوگیری از خطرات ویروس به سیستم و سرقت اطلاعات میباشد.

در صورت غیرفعال بودن این گزینه،بصورت کلی امنیت سیستم شما به خطر خواهد افتاد و باعث ورود هر گونه ویروس و تروجان و … خواهد شد که هر کدام عملکرد سیستم شما را به نوع های مختلف دچار مشکل خواهد کرد.

غیرفعال کردن این گزینه به هیچ عنوان پیشنهاد نمیشود و برای عملکرد درست نرم افزار حتما باید این گزینه فعال باشد.