دسته بندی نشده

دانلود و نصب و ورود

در این صفحه نصب برنامه انجام می‌گیرد و مراحل آن به ترتیب زیر است

1- به سایت شید افزار رایانه ( sheedsoft.com ) بروید و امنیت اینترنتی شید را انتخاب نمایید.

2- دانلود نصب کننده امینت اینترنتی شید را انتخاب نمائید.

3- بر روی فایل نصبی دانلود شده با پسوند (.exe) کلیک کنید، صفحه زیر باز خواهد شد. سپس گزینه yes را انتخاب نمایید.

4- قبول توافق نامه و شروع نصب را انتخاب کنید.

5- شماره موبایل خود را وارد نمائید. سپس گام بعد را انتخاب کنید.

6- رمز عبور خود را وارد کنید.

7- در قسمت امنیت اینترنتی شید، اجرای برنامه را انتخاب نمائید.