دسته بندی نشده

تبدیل کدفعالسازی

تبدیل کدفعالسازی

تبدیل کدفعالسازی در بازه هدیه/بعد بازه هدیه

برای تبدیل کدفعالسازی ضدویروس شید در نسخه جدید(امنیت اینترنتی شید) مراحل زیر را انجام دهید.

وارد صفحه اصلی نرم افزار امنیت اینترنتی شید شوید و از قسمت درباره برنامه گزینه فعالسازی یا تمدید فعالسازی را انتخاب کنید.

کد فعال سازی مربوط به ضد ویروس شید را برای فعال سازی امنیت اینترنتی وارد کنید.

  • اگر در بازه هدیه باشد: مشمول هدیه کاربران وفادار شید شده اید بدون کسر از اعتبار ضد ویروس شید، به همان میزان امنیت اینترنتی شیر معتبر خواهد بود تبدیل اعتبار را انجام دهید امنیت اینترنتی شید با موفقیت و به میزان اعتبار کد ضد ویروس فعالسازی می شود.
  • اگر باز هدیه به پایان رسیده باشد: بر اساس ماوتفاوت قیمت نسخه جدید از اعتبار کد فعال سازی ضد ویروس شید درصد مشخصی کسر خواهد شد و اعتبار با موفقیت به میزان اعتبار کد فعال سازی منهای اعتبار کاهش یافته فعال سازی می شود.

تبدیل اعتبار فقط یکبار برای هر دستگاه، قابل استفاده است.

تبدیل خودکار اعتبار کمتر از 60 روز

اگر اعتبار ضد ویروس شید شما کمتر از ۶۰ روز باشد با نصب نسخه امنیت اینترنتی و ورود به حساب کاربری: مشمول هدیه کاربران وفادار شید خواهید شد و به صورت خودکار  اعتبار ۶۰ روزه برای شما فعال سازی خواهد شد.

تبدیل خودکار فقط یکبار برای هر دستگاه دارای اعتبار  از قبل، قابل استفاده است.

اگر اعتبار ضد ویروس شید شما بیشتر از ۶۰ روز باشد با نصب نسخه امنیت اینترنتی و ورود به حساب کاربری:

اگر در بازه هدیه باشد:همان اعتبار عیناً تبدیل خواهد شد

اگر باز هدیه به پایان رسیده باشد: بر اساس ماوتفاوت قیمت نسخه جدید از اعتبار کد فعال سازی ضد ویروس شید درصد مشخصی کسر خواهد شد و اعتبار با موفقیت به میزان اعتبار کد فعال سازی منهای اعتبار کاهش یافته فعال سازی می شود.

تبدیل خودکار فقط یکبار برای هر دستگاه دارای اعتبار  از قبل، قابل استفاده است.